Nạp Thẻ Điện Thoại của Dota2tradevn và ShopCSGO Store

Các bước nạp thẻ điện thoại

  • Đăng nhập tài khoản
  • Bạn nhập mã thẻ nạp và serial viết liền, không có khoảng trắng hoặc gạch ngang. Bạn vui lòng giữ thẻ cào sau khi nạp.
  • Bạn cần điền mục ghi chú có nội dung như: mã order cần thanh toán hoặc tên set cần mua hoặc thông tin bất kỳ bạn muốn dùng để xác nhận với shop.
  • Vui lòng liên hệ shop qua nick steam: http://steamcommunity.com/id/zures. và cung cấp nội dung ghi chú hoặc số serial thẻ nạp và tổng số tiền đã nạp. Không cung cấp mã pin của thẻ nạp.